Drukuj

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesna Interwencja” prowadzi działalność od stycznia 2018r.

Celem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Wczesna Interwencja” jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom. Wydajemy opinie honorowane przez przedszkola, szkoły oraz komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce.

W ramach Poradni prowadzimy również zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia realizowane są z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia są bezpłatne, obejmują od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.