Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Składki członkowskie

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek  wpłacać regularnie składki członkowskie.

Wysokość składki członkowskiej oraz zasad jej pobierania i podziału uchwala Zgromadzenie Elektorów.

Wysokość składki członkowskiej od 01.01.2012 r. wynosi 84 zł rocznie – 7 zł miesięcznie ( Uchwała nr 10 Zgromadzenia Elektorów PSONI z dn. 04.06.2011r. Warszawa).

Składkę można wpłacać:

  • osobiście, w każdą pierwszą środę miesiąca, w czasie dyżuru skarbnika Koła w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ulicy Chęcińskiej 23 w Kielcach w godz. 15 -17.30
  • przelewem na konto PSONI Koło w Kielcach: BGŻ Oddz.Op. Kielce  05 2030 0045 1110 0000 0152 3400

Składka członkowska w wysokości 50% składki uchwalonej przez Zgromadzenie Elektorów odprowadzana jest na koto Zarządu Głównego w dwóch transzach – pierwsza do końca II kwartału roku, w którym składka jest rozliczana, druga do końca roku, za który składka jest rozliczana (Uchwała nr 11 Zgromadzenia Elektorów PSONI z dn. 04.06.2011r. Warszawa).