Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

1.System konsultacyjny – indywidualne wizyty u specjalistów. 
2.System terapeutyczny
 – zajęcia indywidualne lub w małych grupach, odbywające się systematycznie wg określonego terminarza, z określoną częstotliwością spotkań i w określonym czasie. 
Każde dziecko przyjmowane w Ośrodku po raz pierwszy, diagnozowane jest przez zespół specjalistów tj:
• lekarza 
• psychologa 
• fizjoterapeutę 
• logopedę 
• pedagoga 
Wizyta u każdego z w/w specjalistów wiąże się z : przeprowadzeniem wywiadu, obserwacją kliniczną,badaniem specjalistycznym, dając ocenę psychologiczną, logopedyczną, stanu ruchowego dziecka oraz możliwość wdrożenia odpowiedniego typu terapii. 
W uzasadnionych przypadkach proces diagnostyczny wymaga dłuższej obserwacji i wykonania dodatkowych badań. Wówczas niezbędna jest seria wizyt zmierzających do postanowienia pełnej diagnozy. Ze względu na współistniejące problemy zdrowotne, może zaistnieć konieczność konsultacji różnych specjalistów.