Drukuj

PFRON med
Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, w okresie od 01-05-2017 do 31-03-2018. Zadanie realizowane będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży przy ulicy Chęcińskiej 23 w Kielcach, w godzinach od 8 do 18. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Przez cały czas trwania projektu beneficjenci zadania będą brali udział w złożonym, wielospecjalistycznym programie rehabilitacyjno – terapeutycznym opracowanym indywidualnie do potrzeb każdego podopiecznego. Proces rehabilitacji, rodzaj pomocy oraz ilość wsparcia będzie zróżnicowany w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności beneficjenta. W ramach projektu przewidziane są następujące formy zajęć: rehabilitacja lecznicza i stymulacja rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem neurofizjologicznych metod usprawniania, terapia logopedyczna rozwijająca pozawerbalne i werbalne formy komunikowania się, rehabilitacja mowy, terapia psychologiczna i socjoterapia, terapia logopedyczna oraz hipoterapia i dogoterapia. Projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” jest współfinansowany ze środków PFRON.