Drukuj

prezydent
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje zadanie pn.: „Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” współfinansowane ze środków Miasta Kielce od dnia 20.05.2019 do 19.07.2019.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną - kobiet i mężczyzn w wieku od 16 roku życia zamieszkujących teren miasta i gminy Kielce.

Głównym celem jest wspieranie rehabilitacji psychofizycznej ONI poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych oraz sportowych i rekreacyjno-ruchowych. Warsztaty psychoterapeutyczne odbywać się będą w czterech dziesięcioosobowych grupach, zaś zajęcia sportowe prowadzone będą w czterech dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, pływanie oraz zajęcia ogólnorozwojowe rekreacyjno- ruchowe.

Całość zadania zostanie zrealizowana realizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym.

Do dnia 29.05.2018r prowadzona jest rekrutacja w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby od 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren miasta i gminy Kielce.

Zgłoszeń można dokonywać w siedzibie PSONI Koło w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23.