Drukuj

PFRON medProjekt realizowany ze środków PFRON w terminie od 2 stycznia 2014 do 31 marca 2015 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach w Mieszkaniu Treningowym Przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach. Zadanie ma charakter regionalny, realizowane jest na terenie województwa świętokrzyskiego. Grupą docelową objętą wsparciem jest 40 osób w wieku powyżej 18 r. ż. W Mieszkaniu Treningowym organizowane są dla tych osób pięciodniowe turnusy, podczas których realizowany jest program rehabilitacji społecznej w postaci treningów: ekonomicznego, samoobsługi, kulinarnego, korzystania z Internetu i komputera, sprawności fizycznej i organizowania czasu wolnego.