Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Projekt realizowany będzie w okresie 01.05.2014 do 31.12.2014. Celem projektu jest: wzmocnienie podmiotowości osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) poprzez organizację cyklu imprez kulturalno-rekreacyjnych wspierających ich aktywność. Będą to 4 imprezy o charakterze ponadregionalnym odbywające się na terenie Województwa Świętokrzyskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie tj. Dzień Dziecka, obchody Międzynarodowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, „Pożegnanie Lata” oraz Impreza Mikołajkowa. Podczas tych wydarzeń promowana będzie twórczość i aktywność ONI w różnych dziedzinach artystycznych oraz dyscyplinach sportowych. Beneficjentami bezpośrednimi imprez będą osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu województwa świętokrzyskiego i województwa małopolskiego oraz ich rodzice, opiekunowie i przyjaciele. Beneficjentami pośrednimi będą osoby, które nie są związane ze środowiskiem ONI i będą brały udział w imprezach pośrednio, jako widzowie i odbiorcy. Podczas imprez promowana będzie aktywność artystyczna i sportowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także położony zostanie nacisk na szeroko pojętą integrację środowiska ONI z osobami pełnosprawnymi. Wszelkie działania promocyjno – rekrutacyjne prowadzone będą zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego jak i województwa małopolskiego.