Drukuj

Sprawozdania merytoryczne z działalności PSOUU Koło w Kielcach

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

Sprawozdania finansowe z działalności PSOUU Koło w Kielcach

Sprawozdanie finansowe z roku 2009

Wprowadzenie
Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe z roku 2010

Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe z roku 2011

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2012

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2013

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2014

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2015

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Informacje i objaśnienia do bilansu

Sprawozdanie finansowe z roku 2016

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2017

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Uchwały i protokoły z Zebrań Walnych PSOUU Koło w Kielcach

Uchwały z Zebrania Walnego 2015
Protokół z Zebrania Walnego 2015

Uchwały z Zebrania Walnego 2016
Protokół z Zebrania Walnego 2016