Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Zarząd

   Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kielcach na lata 2015- 2019
 • Iwona Godek – Przewodnicząca, Elektor
 • Marzanna Wiśniewska –Wiceprzewodnicząca
 • Joanna Błońska- Wiceprzewodnicząca
 • Danuta Jakubczyk – Skarbnik
 • Iwona Kozak – Sekretarz
 • Aneta Błaszkiewicz – Członek
 • Róża Grzywaczewska–Czernic – Członek
 • Ryszard Stępień – Członek
 • Tomasz Zbróg – Członek

Komisja Rewizyjna

    Komisja Rewizyjna Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
   w Kielcach na lata 2011- 2015
 • Beata Kotowska – Przewodnicząca
 • Chrząszcz Izabela – Członek
 • Marzanna Skowron – Członek
 • Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła.

 

Walne Zebranie Członków Koła PSONI w Kielcach

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków zwoływane co najmniej raz do roku. Raz na cztery lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które w głosowaniu wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną i Elektora.Walne Zebranie Członków Koła obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem PSONI. Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat.