Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

1Podczas wakacyjnych zajęć nasi rehabilitanci zaproponowali uczniom naukę gry w BOCCIĘ. BOCCIA ma proste zasady, nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. W BOCCIĘ można grać niemal w każdych warunkach i z powodzeniem wykorzystać ją w czasie różnorodnych zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym, na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych, festynach, obozach i koloniach, a także w działaniach terapeutycznych. Nie wymaga drogiego sprzętu ani specjalnych sal sportowych, może być zatem w polskich warunkach szeroko zastosowana. BOCCIA jest najdynamiczniej rozwijającą się integracyjną formą zajęć ruchowych.