Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

- Grupowe zajęcia plastyczno - techniczne 
- Grupowe zajęcia muzyczno - ruchowe 
- Grupowe zajęcia integracyjne z elementami profilaktyki uzależnień 
- Aktywizacja zawodowa 
- Rekreacja 
- Indywidualna terapia psychologiczna 
- Indywidualna terapia logopedyczna 
- Rewalidacja 
- Rehabilitacja ruchowa